Pogoji poslovanja

Naročilo in Plačilo:
  • - Naročila za fotografiranje je potrebno oddati najmanj 14 dni pred želenim datumom.
  • - Last minute termini se lahko rezervirajo izjemoma, proti doplačilu po dogovoru.
  • - Plačilo je potrebno izvršiti vnaprej, najkasneje 7 dni pred datumom dogodka ali snemanja, razen če se ponudnik in naročnik dogovorita drugače.
  • - Možnosti plačila vključujejo gotovino, bančno nakazilo ali plačilo preko PayPal-a.

Odpoved in Spremembe:
  • - Odpoved ali sprememba termina fotografiranja je mogoča najkasneje 7 dni pred dogovorjenim datumom, razen v primeru višje sile.
  • - V primeru odpovedi manj kot 7 dni pred dogodkom, se vračilo plačila ne izvede.

Avtorske Pravice:
  • - Fotografije, posnete med fotografiranjem, ostanejo last Foto Borut, Borut Premrov s.p.  in se lahko uporabljajo v promocijske namene, razen če naročnik to pisno odkloni.
  • - Naročnik lahko ob plačilu pridobi avtorske pravice fotografij.

Kvaliteta Fotografij:
  • - Fotografije bodo predane v dogovorjenem formatu in kvaliteti, ki je bila opisana ob sklenitvi pogodbe.
  • - Morebitne reklamacije glede kvalitete fotografij je potrebno sporočiti v roku 7 dni po prejemu.

Odgovornost:
  • - Fotograf Borut Premrov ter podjetje Foto Borut, Borut Premrov s.p. ne prevzemata odgovornosti za morebitne škodljive posledice zaradi uporabe fotografij brez dovoljenja ali spreminjanja le-teh.

S potrditvijo naročila se stranka strinja s temi pogoji poslovanja Foto Borut, Borut Premrov s.p.
Search